Site in English

к. арх. Светослав Пецев

Дипломант Архитектура в УАСГ, със специал- ност "Сградостроителство".

Работил е в "ТОБО проект".

От 2004г. работи заедно с арх. Татяна Самуилова, арх. София Мичева и арх. Иво Самуилов в "Едно Архитектурно студио".

« арх. Иво Самуилов