Site in English

Ваканционен комплекс
"Манастира"

местоположение:
Банско, България, 2004г.
площ:
сгр. "Манастира" - 6700 кв.м., сгр. "Библиотека" - 1100 кв.м.
статус:
реализиран