Site in English

Камбаните Бизнес Център /KBC/

местоположение:
София, България, 2006г.
клиент:
"МНИ" ООД
площ:
32 800 кв.м.
статус:
в строеж